Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Trộng

Nguyên quán Hợp Thành - Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng

Sinh 1958

Hi sinh 26/01/1979

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị C2 D1 E 48 F320 QĐ3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trộng

  Nguyên quán Gia Vân - Gia Khánh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trộng, nguyên quán Gia Vân - Gia Khánh - Hà Nam Ninh, sinh 1947, hi sinh 06/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trộng

  Nguyên quán Hợp Thành - Thủy Nguyên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trộng, nguyên quán Hợp Thành - Thủy Nguyên - Hải Phòng, sinh 1958, hi sinh 26/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trộng

  Nguyên quán Gia Vân - Gia Khánh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trộng, nguyên quán Gia Vân - Gia Khánh - Hà Nam Ninh, sinh 1947, hi sinh 6/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trộng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Xem thêm các kết quả khác...