Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Sao

Hiện đang yên nghỉ tại xã Quảng phương - Xã Quảng Phương - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, Quảng Trạch
ĐT: (052) 3512572 - (052) 3517676 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trần Sao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Sao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hoà Hải - Phường Hòa Hải - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
 2. Liệt sĩ Trần Đinh Sao

  Nguyên quán Đa Phúc - An Thụy - Thành phố Hải Phòng

  Liệt sĩ Trần Đinh Sao, nguyên quán Đa Phúc - An Thụy - Thành phố Hải Phòng, sinh 1960, hi sinh 13/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Đinh Sao

  Nguyên quán Đa Phúc - An Thụy - Hải Phòng

  Liệt sĩ Trần Đinh Sao, nguyên quán Đa Phúc - An Thụy - Hải Phòng, sinh 1960, hi sinh 13/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần thị Sao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần thị Sao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...