Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Cao Tong

Hi sinh 28/1/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
ĐT: 076.3687 051

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Tong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Tong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 14/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Cầu Ngang - Huyện Châu Thành - Trà Vinh
 2. Liệt sĩ Văn Tong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Tong, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tầm Vu - Cần Thơ
 3. Liệt sĩ Văn Tong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Tong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/1/1961, hiện đang yên nghỉ tại huyện Tịnh Biên - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 4. Liệt sĩ Tong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tong, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Long Mỹ - Cần Thơ
 5. Xem thêm các kết quả khác...