Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Tong

Hiện đang yên nghỉ tại Tầm Vu - Cần Thơ

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị Trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang
ĐT: 07113.948.532

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Tong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Tong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 14/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Cầu Ngang - Huyện Châu Thành - Trà Vinh
 2. Liệt sĩ Văn Tong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Tong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/1/1961, hiện đang yên nghỉ tại huyện Tịnh Biên - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 3. Liệt sĩ Cao Tong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Tong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Trần Văn Tong

  Nguyên quán Vũ Tây - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Tong, nguyên quán Vũ Tây - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1959, hi sinh 05/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...