Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Tong

Sinh 1939

Hi sinh 14/4/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Cầu Ngang - Huyện Châu Thành - Trà Vinh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Số 2, đường Phan Đình Phùng, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
ĐT: 074.3862.364

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Tong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Tong, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tầm Vu - Cần Thơ
 2. Liệt sĩ Văn Tong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Tong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/1/1961, hiện đang yên nghỉ tại huyện Tịnh Biên - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 3. Liệt sĩ Cao Tong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Tong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Trần Văn Tong

  Nguyên quán Vũ Tây - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Văn Tong, nguyên quán Vũ Tây - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1959, hi sinh 05/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...