Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Hồng Văn

Nguyên quán Vinh Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

Sinh 1943

Hi sinh 14/06/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán Yên Trung - Yên Định - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán Yên Trung - Yên Định - Thanh Hoá, sinh 1948, hi sinh 03/09/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán Yên Nam - Duy Tiên - Nam Hà

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán Yên Nam - Duy Tiên - Nam Hà, sinh 1952, hi sinh 28 - 04 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán Xuân Hương - Lạng Giang - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán Xuân Hương - Lạng Giang - Hà Bắc hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán Xích đằng - Lam Sơn - Kim Động - Hưng Yên

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán Xích đằng - Lam Sơn - Kim Động - Hưng Yên, sinh 1956, hi sinh 02/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...