Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

Nguyên quán Xuân Hương - Lạng Giang - Hà Bắc

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Văn

  Nguyên quán Vinh Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Văn, nguyên quán Vinh Sơn - Anh Sơn - Nghệ An, sinh 1943, hi sinh 14/06/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán Yên Trung - Yên Định - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán Yên Trung - Yên Định - Thanh Hoá, sinh 1948, hi sinh 03/09/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán Yên Nam - Duy Tiên - Nam Hà

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán Yên Nam - Duy Tiên - Nam Hà, sinh 1952, hi sinh 28 - 04 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán Xích đằng - Lam Sơn - Kim Động - Hưng Yên

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán Xích đằng - Lam Sơn - Kim Động - Hưng Yên, sinh 1956, hi sinh 02/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...