Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

Nguyên quán Xích đằng - Lam Sơn - Kim Động - Hưng Yên

Sinh 1956

Hi sinh 02/06/1978

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị C2D17 F320 QĐ3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Văn

  Nguyên quán Vinh Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Văn, nguyên quán Vinh Sơn - Anh Sơn - Nghệ An, sinh 1943, hi sinh 14/06/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán Yên Trung - Yên Định - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán Yên Trung - Yên Định - Thanh Hoá, sinh 1948, hi sinh 03/09/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán Yên Nam - Duy Tiên - Nam Hà

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán Yên Nam - Duy Tiên - Nam Hà, sinh 1952, hi sinh 28 - 04 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán Xuân Hương - Lạng Giang - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán Xuân Hương - Lạng Giang - Hà Bắc hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...