Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

Nguyên quán Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị

Sinh 1942

Hi sinh 07/06/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thạch - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1946, hi sinh 28 - 06 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

  Nguyên quán Tráp Văn - Duy Tiên - Hà Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt, nguyên quán Tráp Văn - Duy Tiên - Hà Nam, sinh 1958, hi sinh 06/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

  Nguyên quán Thạnh Phú - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt, nguyên quán Thạnh Phú - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1946, hi sinh 10/08/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

  Nguyên quán Thái Xuyên - Thái Thuỵ - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt, nguyên quán Thái Xuyên - Thái Thuỵ - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 03/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...