Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

Nguyên quán Thái Xuyên - Thái Thuỵ - Thái Bình

Sinh 1954

Hi sinh 03/07/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

  Nguyên quán Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt, nguyên quán Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1942, hi sinh 07/06/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thạch - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1946, hi sinh 28 - 06 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

  Nguyên quán Tráp Văn - Duy Tiên - Hà Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt, nguyên quán Tráp Văn - Duy Tiên - Hà Nam, sinh 1958, hi sinh 06/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

  Nguyên quán Thạnh Phú - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt, nguyên quán Thạnh Phú - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1946, hi sinh 10/08/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...