Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

Nguyên quán Thạnh Phú - Châu Thành - Tiền Giang

Sinh 1946

Hi sinh 10/08/1962

Cấp bậc Du kích

Đơn vị Xã đội Thạnh Phú

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

  Nguyên quán Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt, nguyên quán Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1942, hi sinh 07/06/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thạch - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1946, hi sinh 28 - 06 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

  Nguyên quán Tráp Văn - Duy Tiên - Hà Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt, nguyên quán Tráp Văn - Duy Tiên - Hà Nam, sinh 1958, hi sinh 06/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

  Nguyên quán Thái Xuyên - Thái Thuỵ - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt, nguyên quán Thái Xuyên - Thái Thuỵ - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 03/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...