Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

Nguyên quán Tráp Văn - Duy Tiên - Hà Nam

Sinh 1958

Hi sinh 06/12/1977

Cấp bậc Chiến sĩ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

  Nguyên quán Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt, nguyên quán Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1942, hi sinh 07/06/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thạch - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1946, hi sinh 28 - 06 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

  Nguyên quán Thạnh Phú - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt, nguyên quán Thạnh Phú - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1946, hi sinh 10/08/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt

  Nguyên quán Thái Xuyên - Thái Thuỵ - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Việt, nguyên quán Thái Xuyên - Thái Thuỵ - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 03/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...